Nhà Hàng Nam Huyền

Giới thiệu

Nhà hàng nam huyền - Lý Thường Kiệt, Chăm Mát, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và món ăn               Trong hình ảnh có thể có: món ăn                Trong hình ảnh có thể có: bàn và món ăn

Sản phẩm

Đặc sản Tây Bắc, Cỗ lá, Lợn Mường, Lợn mán, Trâu đồi, Gà Đồi, Rượu Cần, Cơm Lam